پیدا

بخشودگی جرایم دیرکردی به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

توجه توجه بخشودگی جرایم دیر کرد کتابخانه عمومی ولایت محمدیار جرایم دیرکردی اعضائ کتابخانه عمومی به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان از روز پنجشنبه 27 اردیبهشت لغایت پنجشنبه 24 داد، به مدت یک ماه، مورد بخشودگی کامل قرار میگیرند البته به شرط بازگرداندن همه کتابها اعضای محترم لطفا از این فرصت استفاده کنید و زودتر کتابها رو به کتابخانه برگردونیدبخشودگی دیر کرد امانت کتاب همزمان با شروع ماه مبارک رمضان به مدت یک ماه

درخواست حذف اطلاعات

جرایم دیرکردی اعضائ کتابخانه عمومی به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان از روز پنجشنبه 27 اردیبهشت1397 لغایت پنجشنبه 24 داد1397، به مدت یک ماه، مورد بخشودگی کامل قرار میگیرند البته به شرط بازگرداندن همه کتابها